Ważne informacje

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z...

SI KDR

System teleinformatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR) został wytworzony w ramach realizacji projektu pn. „ System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany...

Internetowe Konto Pacjetna

Znajdziesz tu recepty, historię swoich wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możesz też dać dostęp do swoich danych medycznych bliskiej osobie lub lekarzowi.

Słowniki Centralne z dnia 2019-05-08

Archiwum słowników wersja nr 67 Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej  

Aktualności

« Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa
 • 1.3.1 Informacje i jej związki
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność
 • 1.3.5 Określenie prawidłowej wartości
 • 1.4.3 Kontrast (minimalny)
 • 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu
 • 1.4.10 Zawijanie tekstu
 • 1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem
 • 1.4.12 Odstępy w tekście
 • 1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa
 • 2.1.1 Klawiatura
 • 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp
 • 2.4.2 Tytuł strony
 • 2.4.4 Cel linku (z kontekstem)
 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety
 • 2.4.7 Widoczny fokus
 • 3.1.1 Język strony
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje
 • 3.3.3 Sugestie korekty błędów
 • 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość
 • 4.1.3 Komunikaty o stanie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Departament Informatyki MRiPS.
 • E-mail: sekretariat.di@mrips.gov.pl
 • Telefon: 22-661-18-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa
 • E-mail: info@mrips.gov.pl
 • Telefon: 222-500-108

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Poleć znajomemu