Statystyka

test zmiana 40

uyu uyuyu uyuy yuy uyu yu  

test test test

           

Nowość testowanie nr 3

tytuł                   ...

Katarzyna Kosiewicz

Chcę widzieć więcej treści na PIU

Struktura korzystania z pomocy społecznej

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2014 roku Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z...

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu...

Struktura rodzin wg typu rodziny i liczby dzieci w rodzinie

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu...

Średni koszt jednego posiłku

Średni koszt jednego posiłku Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Raport...

Praca socjalna

Średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego pracownika socjalnego Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z udzielonych...

Pomoc społeczna

Praca socjalna Dożywianie Struktura korzystania z pomocy społecznej

Fundusz Alimentacyjny

Liczba dłużników alimentacyjnych Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o...

Żłobki i kluby dziecięce - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego

Żłobki i kluby - liczba instytucji na koniec okresu sprawozdawczego Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad...

Artykuł testowy z raportem

Oto artykuł wyświetlany na całej stronie Statyczny duży raport !

Platforma Analityczno-Raportowa dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego (PAR)

Platforma Analityczno-Raportowa dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego (Platforma A-R, PAR) to system klasy Business Intelligence, pozwalający na pozyskiwanie danych z wielu różnych źródeł, w...
Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2