Prawo

Pomoc społeczna - akty prawne

Obowiązujące prawo - pomoc społecznaa Zobacz również: Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie wyjaśnia, że umieszczone...

Świadczenia rodzinne - akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o...

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza - akty prawne

Obowiązujące akty prawne Zamieszczone poniżej ujednolicone teksty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z...

Fundusz alimentacyjny - akty prawne

Obowiązujące akty prawne Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ustawa z dnia...

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - akty prawne

W dniu 1 maja 2010 r. weszła w życie reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a miejsce rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie...
Wyświetlanie 21 - 25 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2