Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Instytucje zabezpieczenia społecznego

 • WŁADZA WŁAŚCIWA
  oznacza ministra, ministrów lub inną odpowiednią władzę, której podlegają na całym terytorium danego państwa lub jego części, systemy zabezpieczenia społecznego

 • INSTYTUCJA ŁACZNIKOWA 
  jest to instytucja wyznaczona przez właściwą władzę państwa członkowskiego dla jednego lub więcej działów zabezpieczenia społecznego, której zadaniem jest udzielanie pomocy w związku ze stosowaniem rozporządzeń unijnych, w szczególności w przypadku, gdy nie jest znana instytucja właściwa 

 • INSTYTUCJE WŁAŚšCIWE 
  oznacza instytucję, której zainteresowany podlega, z której może uzyskać świadczenia oraz, do której może złożyć wniosek o świadczenie lub uzyskać informacje

 • INSTYTUCJE ZAGRANICZNE 
  są to instytucje (właściwe, łącznikowe) wyznaczone w innych państwach członkowskich, które stosują przepisy unijne oraz, do których można się zwrócić z wnioskiem o świadczenia lub z prośbą o wyjaśnienia dotyczące warunków koniecznych do uzyskania świadczeń.

Poleć znajomemu