Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy, programy

Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest...

Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny", „Asystent rodziny – druga edycja" oraz „Szkolenia rodzin...

Konkurs ofert na szkolenie rodzin zastępczych rozstrzygnięty

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Szkolenie rodzin...

Konkurs „Asystent rodziny - druga edycja”

  1   Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty 31-08-2012            ...

Konkurs ofert pn. Asystent rodziny

  1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Asystent rodziny 22-03-2012 2  Konkurs...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

Pliki do pobrania Ogłoszenie  (762 KB) Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012  (918.2 KB) Oferta część...

Konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na...

2013

Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 -...

Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2013 r. przyznał dotacje w ramach Resortowego Programu dofinasowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. W dniu 14...

Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok ...

Konkurs - „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Ogłoszenie o otwartym  konkursie  ofert  na dofinansowanie   zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej Minister Pracy i Polityki Społecznej na...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy...

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 20 lutego 2013r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej...

2012

Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja". Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ...

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - korekta rozstrzygnięcia.

W dniu 21 marca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej...

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

Departament Polityki Rodzinnej informuje, że rozstrzygnięto konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną...

Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja” - rozstrzygnięty

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja" - rozstrzygnięty   Minister Pracy i...

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ” - rozstrzygnięty

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i...

Konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert w roku 2011 Resortowy program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011
Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2