Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Wzory dokumentów

Formularz nie może być uruchomiony. Wykryto wtyczkę (plugin) Adobe Flash Player, która jest bezpośrednio zintegrowana z przeglądarką Google Chrome i jest domyślnie włączona. Poprawne funkcjonowanie formularzy wymaga zainstalowania i używania zewnętrznej wtyczki (plugina) Adobe Flash Player. Szczególy rekonfiguracji przegladarki Google Chrome znajdują się w linku poniżej: https://support.google.com/chrome
Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy społecznej - PS-1Z
Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
Załącznik do powiadomienia o zmianie sytuacji życiowej - PS-2Z
Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3
Załącznik do informacji o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3
Wyświetlanie 6 rezultatów.
z 1

Wzory dokumentów

Formularz nie może być uruchomiony. Wykryto wtyczkę (plugin) Adobe Flash Player, która jest bezpośrednio zintegrowana z przeglądarką Google Chrome i jest domyślnie włączona. Poprawne funkcjonowanie formularzy wymaga zainstalowania i używania zewnętrznej wtyczki (plugina) Adobe Flash Player. Szczególy rekonfiguracji przegladarki Google Chrome znajdują się w linku poniżej: https://support.google.com/chrome
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1 (FORMULARZ TESTOWY)
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1Z (FORMULARZ TESTOWY)
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2 (FORMULARZ TESTOWY)
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2Z (FORMULARZ TESTOWY)
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3 (FORMULARZ TESTOWY)
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4 (FORMULARZ TESTOWY)
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4Z (FORMULARZ TESTOWY)
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR-5 (FORMULARZ TESTOWY)
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r.o funduszu alimentacyjnym (dz. u. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.) - SR-6 (FORMULARZ TESTOWY)
Wyświetlanie 1 - 10 z 42 rezultatów.
z 5