Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Programy

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2012

Pliki do pobrania Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012 ...

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2011

Pliki do pobrania Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011 ...

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2006 r. (przyjęta przez Sejm 29.02.08)

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2006 r. (przyjęta przez Sejm 29.02.08 pobierz plik (format pdf.)

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2007 r. - druk sejmowy nr 730

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2007 r. - druk sejmowy nr 730 Sprawozdanie za rok 2007 zostało przyjęte przez Sejm RP na 60 posiedzeniu VI...

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2008 r. - druk sejmowy nr 2220

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2008 r. - druk sejmowy nr 2220 Sprawozdanie za rok 2008 zostało przyjęte przez Sejm RP na 60 posiedzeniu VI...

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2009 r. - druk sejmowy nr 3320

Informacja została przyjęta na 80 posiedzeniu Sejmu RP 15 grudnia 2010 r. pobierz dokument (formacie .pdf) errata do sprawdzenia (format .pdf)

Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2010.

Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2010 ...

Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził 9 listopada 2010 roku Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 – 2015 mający na celu wsparcie dla rozwoju...

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - III etap, okres realizacji: lata 2014-2016

   1  Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" – III etap, okres realizacji: lata 2014-2016 ...

Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach 2010 - 2011

  1 Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach...

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

   1  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013  29-08-2012 ...

Program Solidarność pokoleń Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Dokument implementacyjny

   1  Program Solidarność pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Dokument...

Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+

   1  Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenie aktywności zawodowej osób 50+ ...

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011

   1  Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 03-08-2010 Krajowy...

Szkolenie z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Wzór opracowania programu szkolenia z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Wzór CV Wytyczne do szkoleń z zakresu I stopnia...

Wzór opracowania programu szkolenia z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Informacja Komisji o sposobie konstruowania programów Podmioty, które ubiegają się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń z...

Wytyczne do szkoleń z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

  1 Wyniki procedury powoływania członków Centralnej Komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ...

Wytyczne do szkoleń z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Pliki do pobrania Etyka zawodowa i prawa człowieka – 10 godzin.  (68 KB) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego,...

Wytyczne do szkoleń z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny- przygotowanie ogólne

Pliki do pobrania Mediacje i negocjacje – 20 godzin  (104 KB) Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej - 30 godzin ...
Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2