Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy

Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 - 2015

Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015 Na...

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" – edycja 2013 r. ...

Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015

Pliki do pobrania Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015 ...

Lista przedstawicieli NGO biorących udział w latach 2013 - 2015 w komisjach konkursowych w ramach programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze pomocy i integracji społecznej

Pliki do pobrania Lista przedstawicieli NGO biorących udział w latach 2013 – 2015 w komisjach konkursowych w ramach programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze...

Rozstrzygnięcie konkursu "Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r."

Rozstrzygnięcie konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej-Edycja 2013 r.". KOMUNIKAT Komisja konkursowa 28 sierpnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w ramach...

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015 r."

10 lipca 2013 r. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2013 r." Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004...

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2013

Korekta wyników otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013. 4 lipca 2013 r. Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu...

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2013 ...

Można składać wnioski o nagrody specjalne dla pracowników socjalnych

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. ...

Wyniki konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała 29 maja 2013 r. ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Oparcie...

Wyniki konkursów ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013" Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie...

Harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" przyjęty na rok 2013

Pliki do pobrania Harmonogram Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" przyjęty na rok 2013  (155.6 KB)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty...