Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Przypisy

  « Powrót

  Zasady przekładania orzeczeń innych organów

  Czasem elementy zawarte w orzeczeniu o inwalidztwie, niezdolności do pracy oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nie są wystarczające dla uzyskania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (np. brak jest przyczyny niepełnosprawności lub wskazań). Wówczas osoba ta, może wystąpić do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
  W orzeczeniu o wskazaniach do ulg i uprawnień, stopień niepełnosprawności ustalony zostaje na podstawie przedstawionych powyżej zasad przekładania. Natomiast ustalenie treści wskazań zawartych w tym orzeczeniu dokonywane jest w oparciu o badanie przeprowadzone przez lekarza zespołu orzekającego, który ustala w nim stopień naruszenia sprawności organizmu i ograniczenia funkcjonalne uzasadniające korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 
   

  Poleć znajomemu