Ważne informacje

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

2019-05-08 Dystrybucja słowników nr 67

Archiwum nr

Wykaz zmian