Ważne informacje

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Świadczenia rodzinne

2013-09-19

OPIS_SYS_SR_wer_1-02_12.09.13  

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_1_Slowniki_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_2_KOD_LOK_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_3_Zb_centr_gmina_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_5_Integracja_CSIZS_wer_1-02(04)_04.09.13 

 OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_6_JOPS-PUP_wer_1-02 

OPIS_SYS_SR_zalacznik_do_Zal_Nr_3_Zb_centr_gmina_wer_1-02(d)_04.09.2012 

 OPIS_SYS_SR_zalaczniki_do_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_zalaczniki_do_Zal_Nr_5_Integracja_CSIZS_wer_1-02(04)_04.09.13