Ważne informacje

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

EKSMOoN

SI EKSMOoN to Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności.  Służy gromadzeniu danych dotyczących procesu orzekania o niepełnosprawności. Wspomaga rejestrację i proces wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wykorzystywany jest również do kontroli wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju, a także do prowadzenia bieżących analiz przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Informacje dla użytkowników

Aplikacja dostępna jest dla użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://eksmoon.mpips.gov.pl/PZOON/Start.

W sprawie rejestracji oraz problemów z działaniem aplikacji należy kontaktować się z firmą Decsoft S.A. tel. 22 431 92 00.