Ważne informacje

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Fundusz alimentacyjny

2013-09-19

opis_sys_FA_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_1_slowniki_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_2_kody_LOK_NTS_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_3_integracja_CSIZS_wer.1-02(04)_04.09.13 

opis_sys_FA_zal_nr_4_zb_centr_wer.1-02_04.09.13  

opis_sys_FA_zal_nr_5_sprawozd_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zalaczniki_do_zal_nr_3_integracja_CSIZS_wer.1-02(04)_06.09.13 

opis_sys_FA_zalacznik_do_zal_nr_4_zb_centr_wer.1-02_04.09.13 

opis_sys_FA_zalaczniki_do_zal_nr_5_sprawozd_wer.1-02_04.09.13