Zmiany zawartości zestawu słowników centralnych
w wersji Nr 67 w stosunku do wersji Nr 66**Wykazane zostały nowe pozycje, oraz pozycje zamknięte oznaczone poprzez ich przekreślenie.

Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Lista słowników

KOD Świadczenia Pozaustawowego

Kod:77
Opis:KOD Świadczenia Świadczenia Programu Rządowego
Wersja:15

Pozycje słownika KOD Świadczenia Pozaustawowego

KodKod SprOpisData odData do
190073190073pomoc finansowa w wysokości do 100 tys.2018-05-25-


Przejdź na początek
Przejdź na koniec


Brak zmian w parametrach
Przejdź na początek
Przejdź do listy parametrów