Dla urzędników

Ważne informacje

Link do MOW

Link do Modułu Obsługi Wniosków  (MOW)

SC FEAD

System Centralny FEAD jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, wspierającym realizację zadań wynikających z...

TEST1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

test

test


../common/calendar Data rozpoczęcia: 27.12.16

test

test


../common/calendar Data rozpoczęcia: 22.12.16

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Aktualności

Link do MOW

Link do Modułu Obsługi Wniosków  (MOW)

SC FEAD

System Centralny FEAD jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, wspierającym realizację zadań wynikających z...

TEST1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Wsparcie użytkowników CSIZS

w dniu 20 stycznia 2016 roku została podpisana umowa z firmą SoftIQ na świadczenie usług wsparcia Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS). tel. help.desk:...

Helpdesk

Elektroniczny System Zgłoszeń dla Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS Emp@tia): hd.empatia@softiq.pl telefon: 32 32-31-656 fax.: 32...

Informacje Ogólne

Od grudnia 2014 r. realizowany jest w Polsce Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). ...

Karta Dużej Rodziny - informacje

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku...