Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin

Raport przedstawia liczbę świadczeń dla dodatków do zasiłku rodzinnego (finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa) na koniec okresu sprawozdawczego (IV kwartał) w rozbiciu na rodzaj dodatku.

Tabela zawiera podsumowanie liczby świadczeń tj. liczby dodatków do zasiłku rodzinnego.

Istnieje możliwość filtrowania wartości po nazwie województwa, powiatu i gminy, a także po kodzie NTS (Nomenklatura Jednostek do Celów Statystycznych).

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2014 roku

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2013 roku

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2012 roku

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2011 roku

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2010 roku

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2009 roku

Struktura dodatków do zasiłku rodzinnego w 2008 roku