Struktura korzystania z pomocy społecznej

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2014 roku

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania rocznego MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Raport przedstawia liczbę rodzin i liczbę osób w rodzinach w podziale na powody trudnej sytuacji życiowej (powody przyznania pomocy).

Poleć znajomemu