SC FEAD

System Centralny FEAD jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, wspierającym realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na poziomie Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Certyfikującej (IC), Instytucji Audytowej (IA), Instytucji Pośredniczącej (IP), Organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO), Organizacji partnerskiej o zasięgu regionalnym (OPR), Organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym (OPL).

Podstawową funkcją oprogramowania jest obsługa procesu przekazywania dokumentów przez instytucje uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Jakiekolwiek problemy z działaniem systemu mogą Państwo zgłaszać:

  • pod numerem telefonu 668-310-513
  • wysyłając wiadomość na adres: scfead@service.eo.pl