Ważne informacje

Informacja dotycząca profilu zaufanego ePUAP

"Informujemy, że w związku z pracami administracyjnymi po stronie systemu ePUAP, które rozpoczną się w godzinach popołudniowych w dniu 9 września 2016 r., składanie wniosków oraz logowanie do...

Rodzina

Do jakiej pomocy ma prawo rodzina? O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać? Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Jakie są dostępne formy opieki nad dziećmi do lat 3?...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Kontakt

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

Telefon do centrali: 22‐661‐10‐00
FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36


Adres Departamentu Informatyki:
ul. Bracka 4
00-502 Warszawa
adres e-mail: sekretariat.di@mpips.gov.pl

Godziny pracy urzędu:  poniedziałek-piątek 8.15 – 16.15

 

 

Stanowisko

Kontakt

Dyrektor Departamentu Informatyki

Marek Kulawczyk
tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki

Dorota Dołkowska
tel. (22) 661-18-00
fax (22) 661-18-03

Naczelnik Wydziału Systemów
Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego

Katarzyna Kosiewicz
tel. (22) 661-18-28
fax (22) 661-18-46

Gł. Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych

Tadeusz Paprzycki 
tel. (22) 661-18-29

St. Specjalista - odpowiedzialny za projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz kontakt  z Dostawcami

Joanna Wieczorek
tel. (22) 661-18-27

Referendarz - odpowiedzialny  za eksploatację aplikacji.

Kamil Krzyżanowski
tel. (22) 661-18-22

Specjalista - odpowiedzialny za eksploatację aplikacji.

Tomasz Wlizło 
tel. (22) 661-18-50

St. Specjalista - odpowiedzialny za analizę i projektowanie wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz kontakt  z Dostawcami

Agata Gago
tel. (22) 661-18-32

Referendarz - odpowiedzialny za testowanie aplikacji

Paulina Banasiak
tel. (22) 661-18-31