Wydawca treści

Wróć do pełnej strony

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portal Emp@tia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności...

SI KDR

System teleinformatyczny Karty Dużej Rodziny (SI KDR) został wytworzony w ramach realizacji projektu pn. „ System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany...

Karta Dużej Rodziny - informacje

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku...

Strona główna [GŁÓWNA]

Złóż wniosek o świadczenie elektronicznie 500+, 300+, KDR, becikowe, świadczenie rodzicielskie i inne. Pełna lista wniosków...

Kontakt - eWnioski

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Telefon do centrali: 22‐661‐10‐00 FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36 Adres ...

Internetowe Konto Pacjetna

Znajdziesz tu recepty, historię swoich wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możesz też dać dostęp do swoich danych medycznych bliskiej osobie lub lekarzowi.

Linki

www.mrpips.gov.pl www.praca.gov.pl www.zus.pl www.pacjent.gov.pl