Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

2013-09-19

OPIS_SYS_SR_wer_1-02_12.09.13  

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_1_Slowniki_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_2_KOD_LOK_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_3_Zb_centr_gmina_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_5_Integracja_CSIZS_wer_1-02(04)_04.09.13 

 OPIS_SYS_SR_Zal_Nr_6_JOPS-PUP_wer_1-02 

OPIS_SYS_SR_zalacznik_do_Zal_Nr_3_Zb_centr_gmina_wer_1-02(d)_04.09.2012 

 OPIS_SYS_SR_zalaczniki_do_Zal_Nr_4_Sprawozd_wer_1-02_04.09.13 

OPIS_SYS_SR_zalaczniki_do_Zal_Nr_5_Integracja_CSIZS_wer_1-02(04)_04.09.13