Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...

Wsparcie CSIZS

Wsparcie CSIZS - adresy e-mail i numer telefonu.

Zmiany prawne związane z projektem Emp@tia

  Szanowni Państwo Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych i zmianie niektórych innych ustaw.

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

Moduły dot. podobszarów świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dzieckiem do lat 3 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Podłączanie JT do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego

Uruchomienie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013

aktualizacja w dniu 2013-06-05 Została opublikowana nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013.   MPiPS-03-P_1-2g oraz...

Nowy moduł w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)

2012-02-22   Departament Informatyki i Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie  informują,  że przewidywany termin udostępnienia dla użytkowników nowego...

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2012-07-17 W związku z art. 187 ust 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...

Wypełnianie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za II półrocze 2012 r.

uprzejmie informujemy, że: Gminy Będą mogły sprawozdanie wygenerować (xml, analogicznie jak w innych obszarach) z oprogramowania OU POMOST, POMOST Std, OPIEKA, HELIOS, TT-POMOC...

Zmiana adresów modułów SAC

Departament Informatyki informuje, że uległ zmianie adres pod, którym znajduje się wersja testowa Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Nowy moduł w aplikacji SAC służący do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

2013-01-08 Obsługa sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będzie odbywała się w...

Aktualizacja słowników centralnych FA

17-10-2012 W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja słowników centralnych FA w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych...

Informacja o rozpoczęciu testów

08-10-2012 Informuję, iż w dniu 9 października 2012 r. rozpoczną się testy oprogramowania „NEMEZIS – fundusz alimentacyjny" wersja G-1.01-2-01 dla poziomu Gminy.     ...

Informacja dotycząca przewidywanych wniosków w celu przeprowadzenia procedury zgodności

04-09-2012 Z uwagi, iż najbliższym czasie wygaśnie ważność decyzji w sprawie wydania warunkowego świadectwa zgodności dla systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w...

Wniosek o przeprowadzenie procedury zgodnośći dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)"

17-08-2012 W dniu 31.07.2012 r. wpłynął do MPiPS wniosek firmy Sygnity S.A o przeprowadzenie procedury zgodności dla "Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA)" na...

Informacja na temat sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2012-08-01   W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania  rzeczowowo - finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i...

Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)

aktualizacja w dniu 2012-05-14   W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi braku jednolitości zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy "o wsparciu...

Aktualizacja kodów słownikowych

16-03-2012 Zaktualizowano kody słownikowe obszaru Fundusz Alimentacyjny. Aktualizacja dotyczy usunięcia powtórzenia kodu 709x w słowniku Kody Typów Działań i zastąpienia go kodem 709y ...

Aktualne terminy sprawozdań

aktualizacja w dniu 2012-02-20 Pojawił się wykaz z aktualnymi terminami do składania sprawozdań przez podmioty przekazujące w zakładce Sprawozdawczość. Zapraszamy do zapoznania się z...

Korekta słowników centralnych

17-02-2012 Zmian w słownikach centralnychw wersji 1.01.01 z korektą dotyczącą zdublowanych nazw słowników: - KOD Powodu Uzyskania Dochodu (Fas007), - KOD Powodu Zamknięcia...
Wyświetlanie 1 - 20 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2