Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Władza właściwa

Minister Pracy i Polityki Społecznej – w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z wyłączeniem  rzeczowych świadczeń leczniczych
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
00-513 Warszawa.
tel: (0-22) 661-10-00 (centrala)
www.mpips.gov.pl

 

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego MPiPS
tel. (022) 529 06 90
fax. (022) 529 06 91

 

Minister Zdrowia – w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do rzeczowych świadczeń leczniczych
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
tel. (0 22) 634 96 00 (centrala)
www.mz.gov.pl