Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Wzory dokumentów

Formularz nie może być uruchomiony. Wykryto wtyczkę (plugin) Adobe Flash Player, która jest bezpośrednio zintegrowana z przeglądarką Google Chrome i jest domyślnie włączona. Poprawne funkcjonowanie formularzy wymaga zainstalowania i używania zewnętrznej wtyczki (plugina) Adobe Flash Player. Szczególy rekonfiguracji przegladarki Google Chrome znajdują się w linku poniżej: https://support.google.com/chrome
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1 (FORMULARZ TESTOWY)
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1Z (FORMULARZ TESTOWY)
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1Z
Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego - FA-2
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-01
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-02
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-03
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-04
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA-05
Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
z 2