Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Programy

Wytyczne do szkoleń z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny- przygotowanie specjalistyczne

Pliki do pobrania Praca socjalna z osobami bezdomnymi - 80 godzin  (117 KB) Praca socjalna z osobami bezrobotnymi - 80 godzin  (144 KB) ...

Wzór wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Pliki do pobrania    Wzór wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej  (77 KB)

Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" od roku 2006

Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012 Uchwała Rady...

Programy zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2011 - 2015

Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 Program Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach...

Krajowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020

„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji„ jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia...

II edycja monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że rozpoczęły się prace przygotowujące II edycję sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej...

Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności

Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności"   Z uwagi na wprowadzenie od marca 2010 r....

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Osoby zainteresowane problematyką zatrudnienia socjalnego mogą uzyskać szereg informacji pomocnych w świadczeniu usług reintegracji społecznej i zawodowej na nowych stronach internetowych. ...

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Uchwała w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (format pdf.) Krajowy Program...

Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Z uwagi na wprowadzenie od marca 2010 r. nowych reguł...

Informacja z wykonania zadań programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym za 2009 rok.

Informacja z wykonania zadań programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym " za 2009 rok. pobierz plik (format pdf.)

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2258 i 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" . pobierz plik (format...
Wyświetlanie 21 - 32 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2