Ważne informacje

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

2019-05-08

Słowniki Centralne nr

różnica nr

 

 

2013-09-19

Opis_systemu_PS_wer_1-3-01-tp4 

Zalacznik_Nr_1_PS_Slownik_systemowy_wer_1-03-01-tp4 

Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1-03-01-tp3 

Zalacznik_Nr_3_PS_Parametry_systemowe_wer_1-03-01-tp2 

Zalacznik_Nr_4_PS_Sprawozdania 

Zalacznik_Nr_5_PS_Zbior_Centralny_wer_1-03-01-tp 

Zalacznik_Nr_6_Struktura_przesylu_zestawu_slowników_centralnych-tp 

Zalacznik_Nr_7_PS_Slownik_KESO_wer_1-03-01-tp 

Zalacznik_Nr_8_PS_Wymagania_PS-integracjaCSIZS_v1.04 

Zalacznik_Nr_9_WH PS_JOPS-PUP_v1.02