Ważne informacje

« Powrót

Dla Rodzica

Informacja

Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem planujesz rozpoczęcie pracy lub powrót do pracy, a zatrudnienie niani jest zbyt dużym obciążeniem finansowym, trzeba pomyśleć o zapewnieniu dziecku opieki.

Rozwiązaniem jest żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun.

Nigdy nie warto pozostawiać wyboru placówki na ostatnią chwilę. Poszukiwanie instytucji najlepszej dla twojego dziecka należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w twojej okolicy znajdują się instytucje spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny dla dzieci do lat 3. Aby to sprawdzić, wejdź na „mapę instytucji" portalu i wyszukaj instytucje opieki nad dzieckiem w twojej okolicy.

 

Wszystkie instytucje zaznaczone na „mapie instytucji": żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, pod względem bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego oraz kompetencji zatrudnionego personelu, podlegają kontroli i nadzorowi odpowiednio Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Urzędu Gminy.

Informacje o instytucjach spełniających warunki określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w twoim miejscu zamieszkania, otrzymasz również w Urzędzie Gminy.

Jeżeli twoje dziecko uczęszcza już do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna i dostrzegasz pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji, masz prawo zgłosić je do Urzędu Gminy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna sprawuje nadzór nad instytucją w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Podstawa prawna sprawowania nadzoru przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta:

art. 54-57 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235 ze zm.).

Poleć znajomemu

 


Poleć znajomemu