Ważne informacje

Aktualności

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2007 r. - druk sejmowy nr 730

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2007 r. - druk sejmowy nr 730 Sprawozdanie za rok 2007 zostało przyjęte przez Sejm RP na 60 posiedzeniu VI...

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” I-XII 2008 r. - druk sejmowy nr 2220

Informacja o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" I-XII 2008 r. - druk sejmowy nr 2220 Sprawozdanie za rok 2008 zostało przyjęte przez Sejm RP na 60 posiedzeniu VI...

Informacja o realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2010.

Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2010 ...

Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził 9 listopada 2010 roku Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 – 2015 mający na celu wsparcie dla rozwoju...

Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny", „Asystent rodziny – druga edycja" oraz „Szkolenia rodzin...