Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy

« Powrót

Wyniki konkursów ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013"

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 17 kwietnia 2013 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.",

  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej, proszone są o pisemne oświadczenie przyjęcia kwoty dotacji.
  • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie innej niż wnioskowana, powinny wraz
    z oświadczeniem przyjęcia dotacji przysłać uaktualniony kosztorys projektu.

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników
na stronie ministerstwa.

Oświadczenia można składać:

-     drogą elektroniczną, na adres: Katarzyna.Sztompka@mpips.gov.pl

-     numer fax'u: (22) 661-12-76

-     lub na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Po zatwierdzeniu kwoty dotacji należy pobrać umowę, uzupełnić (poza datą i numerem), podpisać przez osoby upoważnione i odesłać w dwóch egzemplarzach na adres departamentu.
Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Targi Aktywnych Form Pomocy – edycja 2013 r."

Komisja konkursowa 16 kwietnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w konkursie „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2013 r.", realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015".

Na konkurs wpłynęły trzy oferty projektowe, z czego maksymalną ilość 10 punktów otrzymała oferta konkursowa nadesłana przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG" z Gorzowa Wlkp., i otrzymuje dofinansowanie w wysokości 80 000 zł.

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r."

W związku z dużą ilościa ofert, które wpłynęły w konkursie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2013 r.", zmianie ulega termin ogłoszenia wyników konkursu.

Nowy termin ustala sie na dzień 8 maja 2013 r.

Wyniki konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013 r."

 Komisja konkursowa 29 kwietnia 2013 r. oceniła oferty projektowe w konkursie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2013 r.", realizowanego w ramachprogramu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015".

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 9 maja 2013 r. zaakceptowała listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych– edycja 2013 r.". Podmioty, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji, proszone są o pisemne potwierdzenie przyjęcia proponowanej kwoty dotacji oraz dokonanie stosownych zmian w harmonogramach realizacji projektów i kosztorysach. Uaktualniony harmonogram i kosztorys należy dołączyć do umowy (plik do pobrania), która po podpisaniu powinna zostać odesłana w dwóch egzemplarzach na adres departamentu wraz ze zmienionym kosztorysem i harmonogramem.

 

W umowie proszę nie wpisywać daty i numeru.

Umowy wraz z załącznikami proszę przesłać pod adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

(z dopiskiem w postaci nazwy konkursu)

Pliki do pobrania

UMOWA CIS-KIS 2013.pdf Lista podmiotów  (252.1 KB)


Poleć znajomemu