Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Wybór zasady dofinansowania

  Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może zastosować równocześnie obie zasady określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. w przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot określonych w rozporządzeniu oraz przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata?

   

  Obowiązujące przepisy umożliwiają PCPR wybór wyłącznie jednej z dwóch zasad pozwalających na przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym w przypadku znacznego niedoboru środków PFRON, a nie zastosowanie obu zasad jednocześnie. Tak więc PCPR nie może jednocześnie obniżyć wysokości dofinansowania i zarazem przyznawać to dofinansowanie co drugi rok tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej. Jednocześnie trzeba wyjaśnić, że osobą dorosłą jest osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób w wieku 18-24 lata uczących się i niepracujących, dla których przewidziana jest wyższa wysokość dofinansowania, również należy stosować drugą z zasad, niezależnie od preferencji dotyczącej podwyższonego dofinansowania. Istotny jest bowiem wiek tych osób, a nie ich sytuacja zawodowa.


  Podstawa prawna:


  Poleć znajomemu