Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników służb społecznych

« Powrót

Uznawalność kwalifikacji w zawodzie regulowanym "pracownik socjalny"

Uznawalność kwalifikacji w zawodzie regulowanym "pracownik socjalny"

Zgodnie z przepisami, informacje na temat uznawalności kwalifikacji w zawodzie "pracownik socjalny" zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Przejdź do BIP

Uwaga: Wydawanie przez ministra  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego  decyzji w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie "pracownik socjalny" nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich stron umowy o Europejskim  Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje w tym zawodzie kształcąc się w Polsce. Wynika to z faktu, iż osoby te, uzyskując w Polsce dyplom potwierdzający ukończenie kształcenia zgodnego z wymogami kwalifikacyjnymi dla zawodu pracownika socjalnego, nabywają tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu w naszym  kraju.


Poleć znajomemu