Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Turnus w miejscowości zamieszkania

  Czy osoba niepełnosprawna może wybrać turnus, który będzie odbywał się w miejscowości, w której ona zamieszkuje?

   

  Przepisy obowiązujące w zakresie turnusów rehabilitacyjnych pozostawiają osobie niepełnosprawnej wybór miejsca (ośrodka) i podmiotu organizującego (organizatora) turnus. Jednocześnie przepisy te nie określają, że turnusy rehabilitacyjne muszą odbywać się wyłącznie poza miejscem zamieszkania uczestnika turnusu. Zatem, jeżeli organizator i ośrodek spełniają wszystkie warunki określone w powyżej przywołanych przepisach, a program turnusu przewiduje realizację celów turnusu rehabilitacyjnego określonych w tych przepisach, osoba niepełnosprawna może wybrać ośrodek znajdujący się w miejscowości, w której zamieszkuje. Ze względu na realizację celów określonych w przepisach, o których mowa wyżej, nie jest możliwe, żeby osoba niepełnosprawna uczestniczyła jedynie w zorganizowanych zajęciach turnusu bez zakwaterowania.


  Poleć znajomemu