Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Szkolenia

Wykaz programów szkoleń dla opiekunów dziecięcych wg. siedziby instytucji szkoleniowej.

 

Miasto

Zatwierdzone programy szkoleń

Firma

  Data decyzji*  

  Nr decyzji

Białe Błota

 1. program szkolenia "Opiekun dzienny".

Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota

13.08.2012

56/2012

Buk

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS - LIDER,

ul. Powstańców Wielkopolskich 30, 64-320 Buk.

06.08.2013

33/2013

Bydgoszcz

 1. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 2. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz

26.07.2011

32/2011

Bydgoszcz

 1. program szkolenia "Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
 2. program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
 3. program szkolenia "Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym",
 4. program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3",
 5. program szkolenia "Kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3".

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

26.08.2011

49/2011

Chełm

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin",
 2. program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
 3. program szkolenia "Dzienny opiekun - 160 godzin",
 4. program szkolenia "Uzupełniające szkolenie dla dziennego opiekuna - 40 godzin",
 5. program szkolenia "Wolontariusz - 40 godzin".

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm

30.01.2012

5/2012

Cieszyn

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280-godzinne szkolenie),
 2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80-godzinne szkolenie),
 3. program szkolenia dla wolontariusza (40-godzinne szkolenie),
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160-godzinne szkolenie),
 5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40-godzinne szkolenie).

Centrum Szkoleniowo-Consultingowe CSC Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 

ul. Przepilińskiego 104, 43-400 Cieszyn

27.06.2012

47/2012

Częstochowa

 1. Program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin (w tym 80 godzin praktyki zawodowej)".

Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

09.01.2012

3/2012

Drawsko Pomorskie

 1. Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" - 280 godzin,
 2. Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające" - 80 godzin,
 3. Program szkolenia "Opiekun dzienny" - 160 godzin,
 4. Program szkolenia "Opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające" - 40 godzin,
 5. Program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" - 40 godzin.

Ośrodek Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki

ul. Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie

26.08.2011

47/2011

Gdańsk

 1. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
 2. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun w żłobku i klubie dziecięcym-kurs uzupełniający",
 3. program szkolenia " kurs dokształcający wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym",
 4. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny",
 5. program szkolenia "kurs dokształcający opiekun dzienny-szkolenie uzupełniające".

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

06.09.2011

51/2011

Gdańsk

 1. - program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Pomorski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "LUPA",

ul. Wawelska 10a/1, 80-034 Gdańska

26.08.2011

50/2011

Gliwice

 1. - program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
 4. program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.

"PARTNER" Biuro Szkoleń Pośrednictwa i Marketingu Agnieszka Wilczyńska,

ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice

08.06.2011

14/2011

Głogów

 1. - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Centrum Kształcenia "AGAT" Waldemar Ałdaś

ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów

31.07.2012

50/2012

Golub-Dobrzyń

 1. program szkolenia opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.

Ośrodek Kształcenia i Promocji "EDUKATOR",

ul. PL. Tysiąclecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

14.06.2013

26/2013

Gorzów Wielkopolski

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 5. program szkolenia dla wolontariusza.

Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej

ul. Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wielkopolski

30.06.2011

22/2011

Grudziądz

 1. program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.

Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu Spinaker,

ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz

29.01.2013

4/2013

Harklowa

 1. - program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 4. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Firma Szkoleniowa "Docent" Grzesik Barbara

38-243 Harklowa 95

15.09.2011

57/2011

Jastrzębie Zdrój

 1. 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
 3. 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego NOTUS Henryk Ździebło

ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój

26.07.2011

30/2011

Jastrzębie Zdrój

 1. program 160 godzinnego szkolenia na opiekuna dziennego.

Stowarzyszenie Dar Serca

Ul. Popiełuszki 1A, 44-335 Jastrzębie Zdrój

23.10.2013

47/2013

Jaworzno

 1. program szkolenia "DZIENNY OPIEKUN",
 2. program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA",
 3. program szkolenia "OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
 4. program szkolenia "SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM",
 5. program szkolenia "WOLONTARIUSZ".

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

12.09.2011

55/2011

Jaworzno

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
 2. program szkolenia - Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia - Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program szkolenia "Dzienny opiekun",
 5. program szkolenia "Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające"

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno

10.09.2012

60/2012

Kalisz

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis

ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz

18.10.2012

68/2012

Katowice

 1. program "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
 2. program "Dzienny opiekun",
 3. program "Wolontariusz",
 4. program "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
 5. program "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna".

Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 58, 40-432 Katowice

16.05.2011

5/2011

Katowice

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia dla wolontariusza,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program szkolenia dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Firma MARKO Kocjan Mariola,

ul. Paderewskiego 4/2, 40-284 Katowice

27.09.2011

65/2011

Kielce

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia dla wolontariuszy świadczących pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-43 Kielce

26.07.2011

35/2011

Kielce

 1. program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dziennych,
 2. -program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dziennych.

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce

30.10.2013

50/2013

Klucze

 1. program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godz.",
 2. program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godz.",
 3. program nauczania "Wolontariusz 40 godz.",
 4. program nauczania "Dzienny opiekun 160 godz.",
 5. program nauczania "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna 40 godz.".

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławicka 23, 32-310 Klucze

04.11.2011

74/2011

Klucze

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
 2. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
 4. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godzin.

Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"

Chechło ul. Hutnicza 22, 32-310 Klucze

10.02.2012

9/2012

Kłodzko

 1. program szkolenia "Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym".

Centrum Edukacji Jakobsze Violetta

ul. Nowy Świat 33, 57-300 Kłodzko

26.09.2011

63/2011

Konin

 1. program szkolenia 280-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia uzupełniającego 80-godz. dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia 160-godz. dla dziennego opiekuna,
 4. program szkolenia uzupełniającego 40-godz. dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia 40-godz. dla wolontariusza.

Alicja Woźniak Centrum Szkoleniowe "NET"

ul. Makowa 2/18, 62-510 Konin

22.11.2011

80/2011

Koszalin

 1. Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
 2. Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (80 godzin),
 3. Szkolenie dla wolontariusza (40 godzin),
 4. Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),
 5. Szkolenie uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).

Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne

ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin

15.10.2013

45/2013

Kościerzyna

 1. program szkolenia dla dziennego opiekuna.

Akademia Sukcesu Best Choice Anna Koseda

ul. Kupiecka 7, 83-400 Kościerzyna

06.08.2012

51/2012

Kraków

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
 2. program 160-godzinnego szkolenia - opiekun dzienny,
 3. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

Europejskie Stowarzyszenie "Szansa"

ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków

20.07.2011

28/2011

Kraków

 1. 280 godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
 2. 160 godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
 3. 80 godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
 4. 40 godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna,
 5. 40 godzinne szkolenie dla wolontariusza.

KAPP - Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec i Małgorzata Szeląg s.c.

ul. Miodowa 26/4.5, 31-055 Kraków

11.08.2011

40/2011

Kraków

 1. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Europejskie Stowarzyszenie "Szansa"

ul. Armii Krajowej 2/104, 30-856 Kraków

16.11.2011

78/2011

Kraków

 1. program szkolenia - Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia - 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Fundacja Zdrowia Publicznego

ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków

30.07.2012

49/2012

Kraków

 1. "Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin)".

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego

os. Teatralne 4a , 31-945 Kraków

08.06.2012

42/2012

Krotoszyn

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym",
 2. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" szkolenie uzupełniające,
 3. program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym",
 4. program szkolenia "Dzienny opiekun",
 5. program szkolenia "Dzienny opiekun" szkolenie uzupełniające.

Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA"

ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn

23.05.2011

7/2011

Krotoszyn

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Centrum Kształcenia i Doskonalenia "ESKULAP"

ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

08.06.2011

15/2011

Lublin

 1. Program szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin

04.06.2012

41/2012

Lublin

 1. program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dziennych,
 2. program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dziennych.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

ul. Szewska 4/7, 20-704 Lublin

29.10.2013

48/2013

Lubliniec

 1. szkolenie "Dla opiekuna w żłobkach, klubie dziecięcym" - w wymiarze 280 godzin,
 2. szkolenie "Dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 160 godzin,
 3. szkolenie "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym" - w wymiarze 80 godzin,
 4. szkolenie "Dla wolontariuszy" - w wymiarze 40 godzin,
 5. szkolenie "Uzupełniające dla dziennego opiekuna" - w wymiarze 40 godzin.

"AWANS" Ośrodek Usług Oświatowych

ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec.

23.10.2013

46/2013

Łomża

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
 2. program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
 5. program szkolenia dla wolontariusza 40 godzin.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Polna 16, 18-400 Łomża

28.09.2011

66/2011

Łódź

 1. program szkolenia: 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia: 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza,
 4. program szkolenia: 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia: 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.

Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź

31.05.2011

12/2011

Łódź

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godz.,
 2. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godz.,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godz.,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godz.,
 5. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 40 godz.

OMEGA Sp. z o.o. Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne Ośrodek Szkoleniowy

ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

01.02.2012

7/2012

Łódź

 1. program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin",
 2. program szkolenia "Szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin",
 3. program szkolenia "Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin".

Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr

ul. Jaracza 4, 42-200 Łódź

02.03.2012

17/2012

Łódź

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Fundacja "UWOLNIENIE"

ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź

17.05.2012

36/2012

Mielec

 1. program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".

Jolanta Stępień "Kubuś Puchatek"

ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec

11.08.2011

41/2011

Międzychód

 1. program  szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym",
 2. program szkolenia "Uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym",
 3. program szkolenia "Dzienny opiekuna",
 4. program szkolenia "Uzupełniające dla dziennego opiekuna",
 5. program szkolenia "Wolontariusza".

Korporacja Oświatowa "DELTA"

ul. Wjazdowa 8A/5, 64-400 Międzychód

03.08.2012

52/2012

Nakło

 1. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
 2. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL

ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło

04.06.2012

40/2012

Nakło

 1. szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 85 godz.,
 2. szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym - 45 godz.,
 3. szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3 - 175 godz.,
 4. kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 310 godz.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL

ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią

20.02.2013

6/2013

Nowy Sącz

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

ETB-Group

ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

20.06.2012

43/2012

Olsztyn

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" (280 godzin),
  program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
  program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
 2. program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin),
 3. program szkolenia "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym" (40 godzin).

Techpal Sp. z o.o.

ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn

16.02.2012

10/2012

Olsztyn

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
 2. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
  program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
 3. program szkolenia dla wolontariuszy (40 godzin),
  program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godzin).

Cogito Edukacja S.C. Anna Kluchcińska, Tomasz Gieniul

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
 

09.01.2012

2/2012

Olsztyn

 1. program szkolenia dla dziennego opiekuna.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn

18.10.2012

69/2012

Opole

 1. program szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Europejskie Centrum Edukacyjne Europaeisches Bildungszentrum Spółka z o.o.

ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole

18.07.2011

26/2011

Opole

 1. program szkolenia "Opiekun/-ka w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające",
 2. program szkolenia "Wolontariusz/-ka w żłobku lub w klubie dziecięcym",
 3. program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a",
 4. program szkolenia "Opiekun/-ka dzienny/-a-szkolenie uzupełniające".

Europejskie Centrum Edukacyjne Europäisches Bidungszentrum Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole

14.09.2011

56/2011

Opole

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
 2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
 3. program szkolenia dla wolontariusza (40 godz.),
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
 5. program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

Uniwersytet Opolski

Pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole

07.02.2013

5/2013

Opole

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
 2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.),
 3. program szkolenia dla wolontariuszy (40 godz.),
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
 5. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna (40 godz.).

Towarzystwo Oświatowo - Naukowe "INTER WIEDZA" Ośrodek Kształcenia Ustawicznego,

ul. Damrota 10, 45-064 Opole.

08.05.2013

22/2013

Piła

 1. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie 160 godzinne,
 2. program szkolenia opiekun dzienny - szkolenie uzupełniające 40 godzinne.

SPH Credo

Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

11.08.2011

43/2011

Piła

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 3. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

ul. Niepodległości 2, 64-900 Piła

29.06.2012

46/2012

Piła

 1. program szkolenia - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie 280 godzinne.

Studio Promocyjno-Handlowe

Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

07.03.2012

20/2012

Płock

 1. 280-godzinne szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
 3. 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. 40-godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna.

Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "PROFESOR", spółka z o.o.

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

21.06.2011

19/2011

Poznań

 1. program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
  program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
  program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szkoleniowiec Sp. z o.o.

Poznań, ul. Obornicka 229

04.05.2011

1/2011

Poznań

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

EGD Consulting Sp. z o.o.

ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań

18.07.2011

24/2011

Poznań

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" (280 godzin),
 2. program szkolenia "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające" (80 godzin),
  program szkolenia "Wolontariusz w żłobku i klubie dziecięcym" (40 godzin),
 3. program szkolenia "Dzienny opiekun" (160 godzin),
  program szkolenia "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające" (40 godzin).

Fundacja Familijny Poznań

ul. Staszica 15, 60-526 Poznań

26.07.2011

34/2011

Poznań

 1. Program nauczania - szkolenie dla opiekuna dziecięcego (280 godzin),
 2. Program nauczania - szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godzin),
 3. Program nauczania - szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziecięcego (80 godzin),
 4. Program nauczania - szkolenie 40 godzin dla wolontariusza (40 godzin).

Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego

ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań

08.12.2011

84/2011

Poznań

 1. program szkolenia "Dzienny opiekun",
 2. program szkolenia uzupełniającego "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

EGD Consulting Sp. z o.o.

ul. Kaczeńcowa 38, 60-175 Poznań

08.12.2011

85/2011

Poznań

 1. program szkolenia dla dziennego opiekuna.

 

Ryszard Cebernik,

ul. Dąbrowskiego 18/23, 60-839 Poznań.

10.05.2013

23/2013

Poznań

 1. program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla Dziennego Opiekuna.

IGD Consalting Sp. z o.o.

ul. Rycerska 24, 60-347 Poznań

29.10.2013

49/2013

Pruszków

 1. program 160 godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Bezpieczna Praca

ul. Ludowa 36, 05-800 Pruszków

06.08.2013

31/2013

Radom

 1. program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia dla kandydatów na dziennego opiekuna,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom

16.05.2011

4/2011

Rybnik

 1. Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub opiekuna w klubie dziecięcym,
 2. Program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. Program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
  Program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 4. Program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

SKRZAT Niepubliczny Żłobek Montessori Irena Zasada

ul. Dabrówki 9, 44-210 Rybnik

22.08.2011

46/2011

Rybnik

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 3. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza.

Marzena Halejko-Frihi

ul. Saint Vallier 2, 44-200 Rybnik

26.09.2012

64/2012

Rzeszów

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES Sp z o.o.

ul. Kościuszki 7, 35-030 Rzeszów.

06.08.2013

32/2013

Sandomierz

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy "EDUKACJA" Anna Baran,

ul. Powiśle 59, 27-600 Sandomierz

09.05.2013

24/2013

Siemianowice Śląskie

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

EDUKA CENTER

ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie

9.10.2013

44/2013

Skrzynka

 1. program szkolenia dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym.

EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal,

Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite.

21.06.2013

27/2013

Sosnowiec

 1. Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. Zakres programowy 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Wyższa Szkoła Humanitas

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

19.07.2011

29/2011

Stary Kisielin

 1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
 2. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
 3. Program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
 4. Program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
 5. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

ESJ Jerzy Krzysica

ul. Słoneczna 1, 66-002 Stary Kisielin

17.10.2011

71/2011

Szczecin

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 5. program szkolenia dla wolontariusza.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie

ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin

13.03.2012

25/2012

Świdnica

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Global Service M&A EU College

ul. Głowackiego 14, 58-100 Świdnica

22.11.2011

81/2011

Tarnów

 1. program szkolenia "Opiekun dzienny".

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

29.10.2012

72/2012

Tarnów

 1. program szkolenia "Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym".

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

06.08.2013

34/2013

Tarnów Opolski

 1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
 2. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
 3. Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
 4. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin,
 5. Program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym 40 godzin.

"Homo Creator" Centrum Rozwoju dr Anna Dzikomska-Kaczan

ul. 22 Lipca 9, 46-050 Tarnów Opolski

26.08.2011

48/2011

Toruń

 1. program nauczania - kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program nauczania - kurs uzupełniający dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program nauczania - kurs dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
 4. program nauczania - kurs uzupełniający dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
 5. program nauczania - kurs dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Centrum Edukacji Dorosłych

ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń

27.10.2011

73/2011

Toruń

 1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280 godzin,
 2. Program szkolenia dla dziennego opiekuna 160 godzin,
 3. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80 godzin,
 4. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna 40 godzin.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń

13.12.2011

86/2011

Turek

 1. program szkolenia "kurs dzienny opiekun".

Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych "TUREX-BIS"

ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek

10.09.2012

59/2012

Warszawa

 1. program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie podstawowe (160 godzin),
 2. program szkoleniowy dla DZIENNEGO OPIEKUNA - szkolenie uzupełniające (40 godzin).

SEKA S.A.,

ul. Paca 37, 04-386 Warszawa

01.08.2011

36/2011

Warszawa

 1. Program szkolenia 280 - godzin dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. Program szkolenia 80 godzin - uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. Program szkolenia 160 godzin - dla dziennego opiekuna,
 4. Program szkolenia 40 godzin - uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 5. Program szkolenia 40 godzin dla wolontariusza.

Akademia Komeńskiego przy Instytucie Komeńskiego

ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa

02.12.2011

82/2011

Warszawa

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
 2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godzin),
 3. program szkolenia dla wolontariusza (40 godzin),
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godzin),
 5. program szkolenia dla dziennego opiekuna (40 godzin).

Centrum Psychologiczne "Widnokrąg" Anna Wierzbicka

ul. Wilcza 26 a/18, 00-544 Warszawa

31.05.2011

11/2011

Warszawa

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
 2. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
 3. program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
 5. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

Reed in Partnership Poland Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

06.06.2011

13/2011

Warszawa

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
 2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające - 80 godzin,
 3. program szkolenia dla wolontariusza - 40 godzin,
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
 5. program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające - 40 godzin.

Pracownia Doskonalenia Zawodowego DES, Joanna Telus

ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa

21.06.2011

20/2011

Warszawa

 1. program nauczania "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia uzupełniającego".

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

07.11.2011

75/2011

Warszawa

 1. program nauczania "Dzienny opiekun. Program szkolenia uzupełniającego".

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

07.11.2011

76/2011

Warszawa

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Warszawska Grupa Psychologiczna Monika Dreger

ul. Czerska 18 lok. 130, 00 -732 Warszawa

07.11.2011

77/2011

Warszawa

 1. program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

23.09.2011

59/2011

Warszawa

 1. program szkolenia "Dzienny opiekun".

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

17.10.2011

70/2011

Warszawa

 1. program szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, w wymiarze 280 godzin.

Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne

ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

24.02.2012

14/2012

Warszawa

 1. program szkolenia dla dziennego opiekuna, w wymiarze 160 godzin.

Dorota Bączkowska JPB Doradztwo Personalne

ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

24.02.2012

15/2012

Warszawa

 1. program szkolenia dla wolontariusza,
 2. program szkolenia dla dziennego opiekuna,
 3. program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 4. program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

SKK Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

03.10.2012

66/2012

Warszawa

 1. program 280-godzinnego Szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego Szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

JPB Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

29.03.2012

29/2012

Warszawa

 1. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna.

Centrum Kształcenia i Rozwoju

Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

13.04.2012

32/2012

Warszawa

 1. program 80-godzinnego Szkolenia  uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 40-godzinnego Szkolenia dla wolontariusza,
 3. program 40-godzinnego Szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

JPB Doradztwo Personalne s.c.

ul. Smolna 13 lok. 505, 00-375 Warszawa

18.04.2012

33/2012

Warszawa

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

SKK Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

13.08.2012

55/2012

Warszawa

 1. program szkolenia 280 godzin - kurs dla "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
 2. program szkolenia 80 godzin - kurs uzupełniający "Opiekunka żłobkowa i w klubie dziecięcym",
 3. program szkolenia 160 godzin - kurs "Opiekun dzienny-niania domowa".

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

ul. Stanisława Ligonia 20, 01-496 Warszawa

09.01.2012

1/2012

Warszawa

 1. Program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Centrum Kształcenia i Rozwoju "Erudio"

Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

09.03.2012

21/2012

Warszawa

 1. program szkolenia opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program szkolenia uzupełniającego opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Na Zmianę Jakub Wiraszka

ul. Hlonda 2b/152, 02-972 Warszawa

03.01.2013

1/2013

Warszawa

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

"PRYMUS" spółka z o.o.

ul. Lwowska 10 lok. 35, 00-660 Warszawa

 

17.04.2013

16/2013

Wejherowo

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

O.K. Ośrodek Kursów

ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

23.04.2013

18/2013

Wejherowo

 1. Program szkolenia dla dziennego opiekuna,
 2. Program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
 3. Program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna,
 4. Program szkolenia dla wolontariusza.

Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński,

ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo.

28.07.2013

38/2013

Wodzisław Śląski

 1. program szkolenia opiekun/opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna,
 3. 80-godzinne szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. 40-godzinne szkolenie dla wolontariusza.

Niepubliczny Ośrodek Kursowy "NOTUS" Joanna Ździebło

ul. Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski

26.07.2011

31/2011

Wodzisław Śląski

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców

ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski

04.04.2013

12/2013

Wrocław

 1. "OPIEKUN DZIECI" - program 280 godzinnego szkolenia dla kandydatów na opiekunów dzieci,
 2. program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na opiekunów dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40 godzinnego szkolenia dla wolontariuszy ubiegających się o pracę w żłobku lub klubie dziecięcym,
 4. program 160 godzinnego szkolenia dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci,
 5. program 40 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla kandydatów na dziennych opiekunów dzieci.

"ASYSTENT" Centrum Edukacyjne

ul. Orzechowa 30/19, 50-540 Wrocław

22.06.2011

21/2011

Wrocław

 1. program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
 3. program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza,
 4. program 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna,
 5. program 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna.

Centrum Integracji Społecznej

ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

14.09.2011

58/2011

Wrocław

 1. program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godzin),
 2. program szkolenia Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym-szkolenie uzupełniające (80 godzin),
 3. program szkolenia Dzienny opiekun (160 godzin),
 4. program szkolenia Dzienny opiekun-szkolenie uzupełniające (40 godzin),
 5. program szkolenia Wolontariusz (40 godzin).

Firma Szkoleniowa "ANED" Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

23.09.2011

62/2011

Wrocław

 1. program 280-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym,
 2. program 80-godzinnego szkolenia pn. "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające",
 3. program 160-godzinnego szkolenia pn. "Dzienny opiekun",
 4. program 40-godzinnego szkolenia pn.  "Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające",
 5. program 40-godzinnego szkolenia pn. "Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym".

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

23.01.2013

3/2013

Wrocław

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.),
 2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające (80 godz.),
 3. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 godz.),
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna - szkolenie uzupełniające (40 godz.).

"MUR" Centrum Edukacji Zawodowej Spółka z o.o.

ul. Kruszwicka 26-28B, 53-652 Wrocław.

 

17.04.2013

13/2013

Wysokie Mazowieckie

 1. program szkolenia "OPIEKUN DZIENNY".

Biuro doradczo-szkoleniowe "APLIKON"

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie

04.12.2012

74/2012

Zaczernie

 1. Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie "AGAPE"

36-062 Zaczernie 732

03.10.2011

68/2011

Zakopane

 1. Program szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Ośrodek Szkolenia "FACH"

ul. Chramcówki 30, 34-500 Zakopane

12.03.2012

25/2012

Zamość

 1. szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,
 2. szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,
 3. szkolenie dla wolontariuszy - 40 godzin,
 4. szkolenie dla dziennego opiekuna - 160 godzin,
 5. szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna - 40 godzin.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

01.08.2011

37/2011

Złotów

 1. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 h),
 2. program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (szkolenie uzupełniające - 80 h),
 3. program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 h),
 4. program szkolenia dla dziennego opiekuna (160 h),
 5. program szkolenia dla dziennego opiekuna (szkolenie uzupełniające - 40 h).

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów.

22.05.2013

25/2013

 

* program szkolenia zatwierdzany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na okres 5 lat.

 

Podstawa prawna: art.48 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr45, poz.235, ze zm.).

 


Poleć znajomemu