Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Sytuacja prawna pracowników likwidowanych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Kwestię przejęcia pracowników publicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych do  nowego pracodawcy reguluje art. 244 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na mocy art. 244 ust. 2 zasadą jest, że wszyscy pracownicy tych ośrodków stają się pracownikami starostwa powiatowego. Wyjątki od tej zasady stanowią art. 244 ust. 3 - 5 określające odmienne uregulowania w następujących sytuacjach:

1) jeżeli na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostanie wyznaczona jednostka organizacyjna powiatu - wówczas ww.  pracownicy, stają się pracownikami tej jednostki;

2) jeżeli publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w 2010 r. przeprowadził co najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka albo publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadził wojewódzki bank danych – wówczas prowadzący postępowania adopcyjne pracownicy tego ośrodka stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego. Tym samym pracownicy, którzy prowadzili inne zadania niż procedury przysposobienia (np. przygotowanie rodzin zastępczych, czy współpraca z placówką rodzinną), pracownicy zapewniający obsługę administracyjną – sekretarka czy pracownika do spraw kadr nie są objęci tym rozwiązaniem. Pracownicy ci staną się pracownikami starostwa powiatowego, chyba że zaistnieje sytuacja, o której mowa w pkt 1;

3) jeżeli do prowadzenia wojewódzkiego banku danych zostanie wyznaczony, utworzony zgodnie z nowymi przepisami, publiczny ośrodek adopcyjny – wówczas wszyscy pracownicy zatrudnieni w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzącym do dnia wejścia w życie ustawy wojewódzki bank danych stają się pracownikami tego ośrodka.


Poleć znajomemu