Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników służb społecznych

« Powrót

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

 
 1  Wyniki procedury powoływania członków Centralnej Komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych   06-08-2012
 2 Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny   20-07-2005
 3 Regionalne Komisje Egzaminacyjne - skład Komisji i wzory dokumentów   28-01-2013

Wyniki procedury powoływania członków Centralnej Komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
Data wytworzenia: 2012-08-06
Liczba wyświetleń: 20452

(sprawdź historię zmian)

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486) (pobierz plik w pdf.)

Informacje dotyczące opracowania  programu szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. przejdź do strony

Wykaz  podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (pobierz plik format .doc)

Wykaz osób, wytypowanych przez poszczególnych Marszałków województw do koordynowania zadań związanych z działalnością RKE (pobierz plik w .doc)

Informacja dotycząca wykazu dokumentów koniecznych do złożenia przez osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w 2013 r. (pobierz plik format .pdf)

Tabela - egzaminy II stopień (pobierz plik format doc.)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: admin
Data wytworzenia: 2005-07-20
Liczba wyświetleń: 20474

(sprawdź historię zmian)

Regionalne Komisje Egzaminacyjne - skład Komisji i wzory dokumentów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2013-01-28
Liczba wyświetleń: 13664


Poleć znajomemu