Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy, programy

« Powrót

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - korekta rozstrzygnięcia.

W dniu 21 marca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Jednakże w związku ze zmianą liczby gmin objętych dotacją w dniu 22 marca dokonano korekty rozstrzygnięcia w odniesieniu do asystenta rodziny.

Na realizację Programu zabezpieczono kwotę 45 500 000 zł. Złożone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie wyniosło łącznie 66 952 977,81 zł, w tym na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny - 52 532 118,56 zł, natomiast na zatrudnienie w powiecie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 14 420 859,25 zł.

Ostatecznie dokonano dostosowania ww. kwoty zapotrzebowania do przeznaczonych na realizację Programu środków finansowych.

 Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto jednostki zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (22.03.2013r.) przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu dotacji wg poniżej załączonych wzorów. 


Poleć znajomemu