Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy, programy

« Powrót

Resortowy Program MALUCH 2011

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w marcu 2011 r. resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH". Celem Programu jest m.in. umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej poprzez wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

W ramach programu będą dofinansowywane działania na rzecz rozwoju żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł co powinno skutkować wzrostem o około 10 tys. liczby miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi. W kolejnych latach wielkości te powinny rosnąć. Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w drodze konkursu ofert.


Poleć znajomemu