Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Pomoc opiekuna

  Czy osoba niepełnosprawna musi skorzystać z pomocy opiekuna, jeżeli lekarz zalecił taką opiekę?

   

  Od osoby niepełnosprawnej zależy czy będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Informacja, dotycząca konieczności pobytu opiekuna, stanowi dla powiatowego centrum pomocy rodzinie podstawę do rozpatrywania wniosku o przyznanie takiego dofinansowania. Natomiast, jeżeli osoba niepełnosprawna nie występuje o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym (pomimo wskazania lekarskiego) i informuje PCPR, że nie wymaga pomocy osoby drugiej, PCPR w razie wątpliwości powinien wystąpić o wyjaśnienia do wnioskodawcy lub lekarza, który stwierdził konieczność pobytu opiekuna. Istotne jest bowiem ustalenie okoliczności stwierdzenia takiej konieczności, w kontekście możliwości  samodzielnego uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w zajęciach przewidzianych w programie wybranego przez nią turnusu. Jednocześnie należy wyjaśnić, że osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku ubiegania się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.


  Poleć znajomemu