Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania

  Jakie osoby w pierwszej kolejności mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

   

  Zasady ustalania pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON określone są w § 5 ust. 12 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z tym przepisem takie pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne:

  • posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • posiadające orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • w wieku do 16 lat,
  • w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

  Zatem pozostałe osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON jedynie w sytuacji, gdy powiatowe centrum pomocy rodzinie będzie dysponowało środkami pozwalającymi na dofinansowanie ich uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


  Podstawa prawna:


  Poleć znajomemu