Ważne informacje

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS)

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) powstał w ramach projektu Emp@tia -Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego.

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Systemy IT

SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej ( w tym moduł Adopcja ). Gromadzi wybrane...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Osoba niepełnosprawna jako opiekun na turnusie

  Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON?

   

  Nie ma żadnych przeszkód formalno – prawnych, aby osoba niepełnosprawna pełniła rolę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanym ze środków PFRON w sytuacji, gdy sama przebywała na innym turnusie jako uczestnik i sama skorzystała z takiego dofinansowania. Opiekun, niezależnie czy jest osobą niepełnosprawną, czy pełnosprawną, musi jednak spełnić warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tzn:

  • nie może pełnić funkcji członka kadry na danym turnusie,
  • nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończyć 18 lat lub
  • ukończyć 16 lat i wspólnie zamieszkiwać z osobą niepełnosprawną.

  Warunek pierwszy dotyczy sytuacji, w której osoba, która podjęła się roli opiekuna konkretnej osoby niepełnosprawnej, wymagającej wsparcia w codziennych czynnościach, nie może jednocześnie pełnić innej roli np. wychowawcy, kierownika turnusu, pielęgniarki. Rola opiekuna wymaga bowiem stałej jego obecności przy osobie niepełnosprawnej, a to wyklucza wykonywanie innych zajęć.


  Warunek drugi ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy jedna osoba niepełnosprawna wymagająca opieki, podejmuje się pełnienia roli opiekuna innej osoby, również wymagającej opieki. Do osób wymagających opieki zalicza się osoby posiadające orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Zatem te osoby nie mogą pełnić roli opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.


  Poleć znajomemu