Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Konkursy, programy

« Powrót

Konkurs „Asystent rodziny - druga edycja”

 
 Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty 31-08-2012               
2  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie 20-07-2012

Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty

Konkurs odbywał się w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Spośród 785 gmin, które złożyły ofertę w konkursie, do otrzymania dotacji w ramach, Programu zakwalifikowanych zostało 757 gmin, których oferty spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (28 ofert nie spełniło tych warunków).

Przyznana kwota dotacji ogółem wyniosła 10 070 339,49 zł z której dofinansowane zostanie 1175 stanowisk asystentów rodziny. Listę gmin, które zakwalifikowane zostały do dofinansowania w ramach Programu, zawiera poniższe zestawienie.

Podmioty, którym przyznano dotacje powinny do 6 września br. przekazać do właściwego Wojewody - oświadczenia o przyjęciu dotacji.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Janina Szumlicz, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Harasimiuk
Data wytworzenia: 2012-08-31
Liczba wyświetleń: 4340

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok  2012  „Asystent rodziny - druga edycja".

Na drugą edycję konkursu przeznaczono środki w wysokości 22.600.000 zł.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Janina Szumlicz, z-ca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2012-07-20
Liczba wyświetleń: 4339


Poleć znajomemu