Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Komunikat w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty

Zmiany art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), wprowadzone od 1 września 2012 r. na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), nie skutkują brakiem prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci w wieku powyżej 18 roku życia uczące się w szkole ponadgimnazjalnej ani brakiem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób uprawnionych w wieku powyżej 18 roku życia uczących się w szkołach ponadgimnazjanych.

Wyżej wymienione osoby, rozpoczynające lub kontynuujące od 1 września 2012 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty w jej brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2012 r. (dotyczy to w szczególności liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, techników uzupełniających dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, techników dla dorosłych oraz techników uzupełniających dla dorosłych), na mocy przepisów przejściowych art. 7 – 10 ww. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wciąż pozostają uczniami szkół ponadgminazjalnych, a więc szkół w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Poleć znajomemu