Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Komunikaty

« Powrót

Komunikat dotyczący wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

 

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanych przez gminy, marszałków województw oraz wojewodów. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sporządzania sprawozdań, począwszy od sprawozdań za I kwartał 2013 r.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi przedłużony został termin składania sprawozdań za I kwartał 2013 r. Gmina oraz marszałek województwa składają wojewodzie sprawozdanie za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Natomiast wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny sprawozdania za I kwartał 2013 r. w terminie do dnia 15 maja 2013 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2013 r., poz. 441) i wchodzi w życie w dniu 12 kwietnia 2013 r.

W załączeniu tekst rozporządzenia.


Poleć znajomemu