Ważne informacje

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna utworzone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i instytucji...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

« Powrót

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywane w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej, w której jest ich więcej niż dwoje.

 

W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

> 80 zł miesięcznie na dziecko

 

UWAGA!

Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

1. mamie albo tacie dziecka,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

3. opiekunowi prawnemu dziecka.


Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

> mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

> Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

> Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

 

W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym, na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.


Poleć znajomemu