Wypełnienie, edycja i przekazanie sprawozdania jednorazowego.

Film instruktażowy przygotowany w wersji programu: CAS 1.0.