Scalanie tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej, zmiana identyfikatora Użytkownika.

Film instruktażowy przygotowany w wersji programu: CAS 1.0