Wypełnienie, edycja i przekazanie sprawozdania resortowego dla podobszaru OP-3.

Film instrukta┼╝owy przygotowany w wersji programu: CAS 1.0.